Zuidlarenstraat 57 / Unit 102
2545 VP Den Haag
T: 070-3676540
E: info@completeverzekeringen.nl

Pensioenen

Iedere Nederlander bouwt een pensioen op, namelijk de AOW. De politieke discussie over het voortbestaan van deze verzekering zoals we deze nu kennen, is u ongetwijfeld niet ontgaan.

Naast de AOW bouwen de meeste werknemers een pensioen op via hun werkgever. Hoewel een goede pensioenregeling gezien wordt als een van de belangrijkste aanvullende arbeidsvoorwaarden, is de opbouw lang niet bij iedereen voldoende voor een adequate pensioen.

Meestal vind de opbouw plaats in een collectieve pensioenregeling, waarbij u zelf geen invloed heeft op de hoogte van de op te bouwen pensioen. Dit kan tot gevolg hebben dat u niet de gewenste pensioen behaald. Een andere oorzaak kan zijn dat u een pensioenbreuk heeft, bijvoorbeeld door verandering van werkgever, waarbij u in een andere pensioenregeling bent terecht gekomen die een lagere opbouw kent.

Afbeelding Pensioen
Het percentage werknemers dat precies weet hoe hoog het te behalen pensioen moet zijn, is klein. Wat betaald en wat ontvangt u uiteindelijk netto per maand aan pensioen; belangrijke vragen waar velen het antwoord niet op weten.

Vind u het belangrijk dat u weet hoe uw pensioen ervoor staat. Wat wordt uw inkomen later en wat is er bijvoorbeeld geregeld is voor uw partner en kinderen, als u eerder komt te overlijden?

Wij brengen samen met u uw pensioensituatie in kaart. Zijn er voldoende voorzieningen getroffen, dan is dat in ieder geval prettig om te weten. Zo niet, dan kunt u er nu iets aan doen.

Lijn

  Wilt u meer weten over Complete Verzekeringen of een van onze producten? Wij staan u graag te woord!
  Neem contact op via het contactformulier of bel ons via 070- 367 65 40.

Partners


Copyright © 2014. All Rights Reserved.